Impact door Inzicht

Veranderende complexiteit in de Zorg bestuurbaar houden met slimme informatie en Business Intelligence als een dienst (BIaaS).

Dat is wat ons drijft

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Dynamische werkzame inzichten op data

Intelligente dataverbindingen over functionele (zorglogistiek, financieel, personeel, incident, kwaliteit) systemen heen, zowel binnen organisaties als over samenwerkende organisaties in zorgketens over de verschillende zorgsegmenten heen.

Daarmee wordt geïntegreerde cross functionele planning en control op strategisch, tactisch en operationeel niveau gerealiseerd en kunt u datagedreven organiseren en werken.
Volledige BI stack als Cloud dienst

 Als onderdeel van onze dienstverlening opereren wij een volledige BI architectuur die ingeplugd kan worden bij onze klanten zodat zij zonder investering direct gebruik kunnen maken van hoogwaardige BI functionaliteiten,

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen


Transparantie, verantwoordelijkheid en vertrouwen

Wij worden vertrouwd met grote hoeveelheden gevoelige data, waar wij met elkaar ons zeer verantwoordelijk voor voelen.

Nieuwe verbindingen en nieuwe inzichten maken uit bestaande data is wat ons team van data engineers en data scientists bezighoudt.

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

 Jeugdhulp 

Het jeugdhulpdomein is constant in ontwikkeling. Na de overheveling van de financiering van provincies naar gemeenten staan de jeugdhulpaanbieders voor een steeds grotere uitdaging.

Lees meer...

 

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

GGZ

De GGZ (Geestelijke gezondheidszorg) is een zorgsector waarbij veel maatschappelijke voorzieningen samenkomen. In de eerste lijn (basis-GGZ) verleent zowel de huisarts, het maatschappelijk werk en de eerstelijnspsycholoog hulp, terwijl voor de meer specialistische behandeling de tweedelijns gespecialiseerde GGZ-instelling de hulp verleent . 

Lees meer...

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Sociaal Domein

INITI8 ondersteunt jeugdzorgregio’s en gemeenten bij het inzichtelijk maken van het zorglandschap met als doel wederzijds vertrouwen en dialoog.

Lees meer...

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

VVT

De VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) is een sector die constant in beweging is. Door de vergrijzende samenleving, veranderend beleid en personele problemen wordt er veel gevraagd van organisaties. 

Lees meer....