Impact through Insight

Keep changing complexity in Healthcare manageable by smart information and Business Intelligence as a Service (BIaaS).

This is our passion

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Procesgedreven thematische inzichten

Intelligent connections across functional (carelogistics, financial, HR, incident, quality) systems, within and across organizations in healthcare chains.

Added value through integrated cross functional planning and control on strategic, tactical and operational level.


Volledige BI stack als Cloud dienst

 Als onderdeel van onze dienstverlening opereren wij een volledige BI architectuur die ingeplugd kan worden bij onze klanten zodat zij zonder investering direct gebruik kunnen maken van hoogwaardige BI functionaliteiten,

Met de inzet van deze BI stack kunt u uw organisatie snel naar een hoger datavolwassenheid niveau brengen.
Transparant en consistent Datafundament

 

Een transparant, consistent en onafhankelijk datafundament is daarbij een belangrijk uitganspunt.

We hebben ervaring in de ontsluiting van vele bronsystemen middels dataconnectors, waaronder:

EPD
Financieel
Personeel
Kwaliteit
Incident
Care4
Exact
Beaufort
BergOp
Triasweb
USER
AFAS Profit
ADP Workforce
NetQ

Pluriform
Account-view
Monaco
Embloom

Jouw Omgeving
Care2 declareMediCore


Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Youthcare 

Het jeugdhulpdomein is constant in ontwikkeling. Na de overheveling van de financiering van provincies naar gemeenten staan de jeugdhulpaanbieders voor een steeds grotere uitdaging.

Lees meer...

 

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Mental Healthcare

De GGZ (Geestelijke gezondheidszorg) is een zorgsector waarbij veel maatschappelijke voorzieningen samenkomen. In de eerste lijn (basis-GGZ) verleent zowel de huisarts, het maatschappelijk werk en de eerstelijnspsycholoog hulp, terwijl voor de meer specialistische behandeling de tweedelijns gespecialiseerde GGZ-instelling de hulp verleent . 

Lees meer...

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Social Domain

INITI8 ondersteunt jeugdzorgregio’s en gemeenten bij het inzichtelijk maken van het zorglandschap met als doel wederzijds vertrouwen en dialoog.

Lees meer...

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Nursing, Care and Homecare

De VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) is een sector die constant in beweging is. Door de vergrijzende samenleving, veranderend beleid en personele problemen wordt er veel gevraagd van organisaties. 

Lees meer....